Forsíða- Vinnsla (enginn slider)2018-12-10T17:04:22+00:00

Þekking í þágu forvarna

Upplýst og stefnumarkandi samstarf um forvarnir og heilsueflingu

Inspired By Excellence & Innovation

We offer a wide range of high quality of teaching and extra-curricular activities.

HVERS VEGNA FRÆÐSLA OG FORVARNIR

Forvarnir eru viðfangsefni sem tekur stöðugum breytingum vegna samfélagsþróunar, nýrrar þekkingar og breyttra viðhorfa. Á undanförnum árum  hefur áhugi á lýðheilsu og forvörnum aukist til muna og þeim fjölgar stöðugt sem átta sig á því að auknu álagi á heilbrigðisþjónustu verður ekki endalaust mætt með auknu fjármagni og uppbyggingu heilbrigðisstofnana til þess að takast á við sjúkdóma og vanheilsu. Við þurfum að huga að hinum endanum og efla forvarnir, fækka þeim sem missa heilsu og fjölga þeim  æviárum sem fólk getur notið lífsins við góða heilsu. Þetta er ekki síst mikilvægt í ljósi þess að meðalaldur fólks hækkar jafnt og þétt og þar með í þeim hópi sem líklegastur er til þess að eiga í heilsuvanda, þ.e. eldra fólki.

Leiðirnar í þessu skyni er ýmsar. Lífsstílsstýring af ýmsum toga er mikilvægt tæki, svo sem að takmarka aðgengi að heilsuspillandi vörum og auka framboð á heilsueflandi valkostum og gera þá eftirsóknarverðari umfram hina. Fræðsla í ýmsu formi og hvatning til heilbrigðra lífshátta er einnig öflugt tæki. Lýðheilsufræðsla er margþætt viðfangsefni sem snýr bæði að almenningi og þeim sem bera ábyrgð á samfélagslegum ákvörðunum og stefnumörkun og eru viðvarandi verkefni. Kynslóðir koma og fara og hagsmunir lýðheilsu (samfélagsins) og markaðshagsmunir (einstaklinga/fyrirtækja) togast á í stefnumörkun í lýðheilsu.

ALÞJÓÐLEG ÞEKKING

Avada University is devoted to excellence in teaching, learning, and research, and developing leaders in many disciplines who make a difference globally.

 • International focus – our students come from across the globe

 • Residential courses – we encourage learning and growth

 • People not profits – education is a right not a privilege

If you prefer to study in your own time and at your own speed then one of our e-learning packages may be right up your street.

OKKAR GILDI

Styrkja og efla forvarnir í landinu með fjölbreyttu upplýsinga- og fræðslustarfi með þekkingu í þágu forvarna að leiðarljósi. Auka almenna þekkingu og vitund um fjölþætt áhrif ávana- og vímuefna á lýðheilsu og samfélag.

Aukin þekking hvað þetta varðar eflir skilning á mikilvægi forvarna og lýðheilsusjónarmiða við stefnumörkun í ávana- og vímuefnamálum. Sérstök áhersla er lögð á að ná til barna og ungmenna og efla þátttöku og samstarf félagasamtaka í forvörnum.

Þótt starfsemi FRÆ felist fyrst og fremst í fræðslu- og upplýsingastarfi hefur starf og áherslur FRÆ frá upphafi byggst á þeirri sýn að ávana- og vímuvarnir felist ekki eingöngu í fræðslu og upplýsingamiðlun um skaðsemi fíkniefna heldur snerti nánast alla þætti samfélagsins. Fyrir vikið verður viðfangsefnið margslungið og leiðirnar fjölbreyttar.

Starfsemi FRÆ byggir á þeirri sýn að forvarnir séu samfélagslegt viðfangsefni; það sé samfélaginu hagfellt að forvarnir skili árangri og til þess að svo megi verða þurfi allt samfélagið að koma að, hvort heldur er stefnumörkun eða framkvæmd.

Sóknarfærin eru næg og möguleikar samfélags eins og okkar, með sterka innviði, menntakerfi, heilbrigðiskerfi, almenna menntun og almenna velferð, til að gera vel í forvörnum eru miklir. Í öllum þessum kerfum, sveitarfélögum, íþróttastarfi og innan grasrótar- og almannaheillasamtaka eru ótal tækfæri til að vinna á heildrænan og markvissan hátt þess að stuðla að heilbrigði þjóðarinnar. Þar á meðal hvað varðar ávana- og vímuefnaneyslu.

Forvarnastarf krefst þrautseigju, bjartsýni og áhuga, ávinningurinn er oftast í litlum skrefum og margt gengur hægt. en ekki síst krefst úthald í forvörnum vilja til þess að vinna samfélagi sínu vel. Hjá þeim sem vinna að forvörnum er rík löngun til þess að hafa áhrif á samfélagið og bæta mannlífið. Okkur finnst öllum erfitt að horfa upp á það mein sem áfengi og önnur vímuefni er í samfélaginu. Það er erfitt að horfa upp á ungt fólk missa fótanna í lífinu vegna neyslu; það er erfitt að sætta sig við dauðaslys í umferðinni vegna ölvunaraksturs, svo nokkuð sé nefnt. Í því liggur hvatinn að starfsemi FRÆ.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lýðheilsa- og forvarnir eru langtímaverkefni. Ávinningur þeirra kemur yfirleitt í ljós á löngum tíma og þar reynir á þolinmæði og skýra heildar- og framtíðarsýn. Því miður skortir nokkuð á þennan skilning. Okkur er enn tamt að tala um forvarnir í verkefna- og skammtímasamhengi, s.s. forvarnaátök, forvarnavikur eða forvarnadaga.

Mikilvægi forvarna ætti öllum að vera ljóst. Talið er að sjúkdómar tengdir lífsstíl kosti heilbrigðiskerfið ríflega hundrað milljarða á ári, eða um 70-80 prósent af því fjármagni sem fer til heilbrigðismála. Fyrir utan kostnaðinn fyrir heilbrigðiskerfið missir þjóðfélagið verðmæta þegna; vegna ótímabærs dauða eða örorku missir samfélagið fólk af vinnumarkaði, fólk sem sinnir sjálfboðaliðastörfum, heimilisstörfum, barnauppeldi og öðrum störfum sem halda samfélaginu gangandi og skapa hagvöxt.

Íslenska heilbrigðiskerfið kostaði 139 milljarða árið 2013. 2,6% af þeirri fjárhæð fór í forvarnir. 0,4% til forvarna utan heilbrigðiskerfisins. 70-80% kostnaðar kemur til vegna langvinnra, lífsstílstengdra sjúkdóma. Íslendingar lifa lengi en verja að meðaltali 14 árum (17% ævinnar) við talsvert eða verulega skerta virkni. 17.000 eru á örorkulífeyri á Íslandi og hefur fjölgað þrefalt hraðar en almenn fólksfjölgun á landinu síðastliðin 15 ár. Það er því augljóslega eftir nokkru að slægjast fyrir samfélagið að bæta hér úr.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

FRÉTTIR

STARFSEMI

VIÐBURÐIR

Fréttir af Fræðslu og forvörnum

Covering topics from classes to politics and student organization events.

Skráðu þig á póstlista og fáðu nýjustu fréttir frá Fræðslu og forvörnum.

  Fræðsla og forvarnir

  Sigtúni 42, 105 Rekjavík

  Phone: +354 861 1582

  Go to Top