FRÆÐSLA OG FORVARNIR

    

  FRÆBLADID-Mai2016
  ahrif2
  Forsidanet
  hand2
  Handbok1a
  verk2
  SAFFlogo15net

  amstarfsráði

  v43einndalkB
  a
  kannabis15
  framhsk2
  oafengt2013
  efni2

   _____________________

   ÁFENGISMÁLASTEFNA
   ÍSLENDINGA 1100 - 1992

   _
  __________________

  bida_bordi2


  ÉG ÆTLA AÐ BÍÐA...
  auglýsingar

  Bida14

  d

  d

  d

  VERKEFNI Í FORVÖRNUM

  Heimili og skóli: Foreldrasáttmálinn
  Starfsemi: Samtökin vinna að hagsmunum barna og foreldra og að því að efla tengsl heimila og skóla. Aðaláherslur í starfinu eru að veita foreldrum/félagsmönnum stuðning og liðveislu og miðla upplýsingum til foreldra svo að þeir geti betur sinnt uppeldi barna sinna og skólagöngu; að koma sjónarmiðum foreldra á framfæri við yfirvöld og vinna að því að auka áhrif foreldra á skólastarf og að efla starf foreldrafélaga og leggja þeim lið.
  Aðsetur: Suðurlandsbraut 24, 105 Reykavík, sími 516 0100, www.heimiliogskoli.is

  Foreldrarölt
  Starfsemi: Foreldraröltið er sjálfboðastarf foreldra. Það er skipulagt af foreldrafélagi í viðkomandi skólahverfi. Markmiðið er að virkja foreldra til samstöðu um að virða lög um útivistartíma barna og unglinga og koma í veg fyrir hópamyndun unglinga eftir að lögbundnum útivistartíma lýkur. Um er að ræða nokkurs konar jákvætt eftirlit þar sem fylgst er með unglingunum álengdar en ekki höfð nánari afskipti af þeim nema eitthvað sérstakt komi upp.
  Aðsetur: Skólinn í hverfinu eða félagsmiðstöð. 

  Jafningjafræðsla framhaldsskólanema
  Starfsemi: Nemendur í framhaldsskólum hafa þjálfað sig til þess að vinna að hugarfarsbreytingu meðal skólasystkina sinna til að stemma stigu við misnotkun áfengis og koma í veg fyrir neyslu ólöglegra fíkniefna. Starfandi eru hópar í hverjum framhaldsskóla. Jafningjafræðsla starfar nú að mestu innan Reykjavíkurborgar yfir sumartíma að hvers kyns forvarnastarfi meðal ungmenna.  Starfsmaður í fullu starfi stýrir verkefninu.
  Aðsetur: HINU HÚSINU, 101 Reykjavík, sími 511 5500 www.hitthusid.is

  Lions-Quest Tilveran - fræðsluverkefni
  Námsefni fyrir 12-14 ára nemendur og foreldra þeirra.
  Í efninu er kennd færni sem kemur að gagni í daglegu lífi og áhersla er lögð á heilbrigðan og jákvæðan lífsstíl. Þættir sem teknir eru fyrir í efninu eru m.a. samskipti og samvinna, að byggja upp sjálfstraust, sjálfsaga og ábyrgðartilfinningu, að skilja og hafa stjórn á tilfinningum, tengsl við fjölskyldu og vini, að leysa vandamál, að taka ákvarðanir og gagnrýnin hugsun. Útgáfa námsefnisins er samstarfsverkefni Lionshreyfingarinnar og Námsgagnastofnunar.
  Aðsetur: Námsgagnastofnun, Víkurhvarfi 3, 203 Kópavogur, sími 535 0400  www.nams.is

  Náum áttum - fundarhópur um fíkniefnamál
  NÁUM ÁTTUM - er opinn samstarfshópur um fræðslu- og forvarnir sem í sitja:
  Landlæknir | Lýðheilsustöð Félag fagfólks í frítímaþjónustu FFF | Barnaverndarstofa | FRÆ Fræðsla og forvarnir
  Reykjavíkurborg | Vímulaus æska / Foreldrahús | IOGT á Íslandi Heimili og skóli
  Þjóðkirkjan | Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu | Barnaheill | Umboðsmaður barna   SAMAN - hópurinn
  Samstarfsvettvangur ýmissa stofnana og samtaka sem vinna að velferð barna og ungmenna. Tengist sú vinna einkum forvörnum, uppeldi, menntun, meðferðar- og ráðgjafarúrræðum. Meginmarkmiðið með starfi hópsins er að vinna saman að þvi að styðja og styrkja foreldra í uppeldishlutverkinu.
  Aðsetur: www.samanhopurinn.is