FRÆÐSLA OG FORVARNIR

    

  FRÆBLADID-Mai2016
  ahrif2
  Forsidanet
  hand2
  Handbok1a
  verk2
  SAFFlogo15net

  amstarfsráði

  v43einndalkB
  a
  kannabis15
  framhsk2
  oafengt2013
  efni2

   _____________________

   ÁFENGISMÁLASTEFNA
   ÍSLENDINGA 1100 - 1992

   _
  __________________

  bida_bordi2


  ÉG ÆTLA AÐ BÍÐA...
  auglýsingar

  Bida14

  d

  d

  d

   

  Verkefni
   
  Fræðsla & forvarnir – fræðslu- og upplýsingamiðstöð í forvörnum og heilsueflingu hefur það hlutverk samkvæmt samþykkt um miðstöðina að:
   
  virkja samfélagið til þátttöku í forvörnum með samstarfi við félagasamtök, stjórnvöld og stofnanir;
  styrkja og efla fíknivarnir í landinu með fjölbreyttu upplýsinga- og fræðslustarfi með þekkingu í þágu forvarna að leiðarljósi; 
  auka þekkingu í forvörnum og viðfangsefnum forvarna;
  afla upplýsinga um fíkniefnamál og forvarnir;
  starfrækja gagnasafn;
  veita fræðslu og upplýsingar um fíkniefnamál og forvarnir; 
  veita ráðgjöf í forvörnum.
      
     
  Starfsemi miðstöðvarinnar og verkefni hvíla á eftirfarandi fimm stoðum:
  1. Öflun upplýsinga
  2. Gagnasafn og vefsíða
  3. Úrvinnsla og miðlun upplýsinga
  4. Ráðgjöf
  5. Samstarf
   
   
  1. Öflun upplýsinga
  Á hverjum tíma er þörf fyrir upplýsingar um stöðu mála og ráðgjöf sem byggist á fyrirliggjandi þekkingu á grundvelli reynslu og rannsókna. Miðstöðin aflar gagna og upplýsinga um áfengis- og fíkniefnamál með sérstaka áherslu á forvarnir. Um er að ræða blaðagreinar, útgefnar bækur á íslensku, skýrslur, rannsóknaniðurstöður o.fl. sem aðgengileg eru í gagnasafni miðstöðvarinnar í Brautarholti 4a í Reykjavík. Áhersla er lögð á íslenskt efni, þ.e. efni skrifað á íslensku og efni um Ísland og íslenskt samfélag.  Hluti safnsins hefur verið skráður í tölvukerfið Feng með stuðningi ráðuneyta
   
  2. Gagnasafn og vefsíða
  Upplýsingaefni og gögn eru flokkuð og aðgengileg í gagnasafni miðstöðvarinnar. Miðstöðin lánar ekki út gögn, en boðið er upp á tímabundna lestrar- og starfsaðstöðu með internettengingu á opnunartíma skrifstofu.
  Miðstöðin heldur einnig úti vefsíðu (www.forvarnir.is) sem er aðgengilegt og viðamikið safn upplýsinga- og fræðsluefnis um fíkniefni og forvarnir.  Auk þess að bjóða aðgengi að viðtækum upplýsingum um fíkniefnamál og forvarnir býður vefsíðan upp á opnar umræður, pistlaskrif, kannanir og hvers kyns umfjöllun um vímuvarnir frá degi til dags.
   
  3. Úrvinnsla og miðlun upplýsinga
  Miðstöðin tekur saman og gefur út eftir föngum ýmsar upplýsingar um forvarnamál. Þeim er miðlað í skýrslum og öðru útgefnu efni, á vefsíðu og í tímaritum. Miðstöðin stendur einnig að gerð fræðsluefnis, námskeiðum eða fræðslu og upplýsingamiðlun á annan hátt.
   
  Útgáfa:   
  Áhrif - tímarit af vettvangi vímuefnamála, gefið út tvisvar á ári, dreift ókeypis til fagaðila og stofnana auk félagsmanna Fræðslu og forvarna, félags áhugafólks um forvarnir og heilsueflingu. Áhrif hefur verið gefið út frá árinu 1994 í samstarfi við ÍUT og BFÖ. Í ritinu er fjallað um áfengis- og vímuefnamál og forvarnir. Útgáfan er kostuð með sölu auglýsinga og styrktarlína. Upplag er á bilinu 3.500-7.000 eintök. 
   
  Dæmi um önnur útgáfuverkefni:
  - Myndband: Hvað getum við gert? 
  - Áfengis- og fíkniefnamál á Íslandi - þróun og staða. Skýrsla 
  Fíkniefni og forvarnir: Handbók fyrir heimili og skóla 
  - Ávana- og fíkniefni og áhrif þeirra á miðtaugakerfið - Sérrit fyrir framhaldsskóla og háskóla 
  - Námsefni fyrir Lýðheilsustöð fyrir nemendur og kennara í grunnskólum.

  Fyrirlestrar:
  Fræ býður upp á fyrlestra um forvarnastarf á Íslandi; þátt heimila og uppeldis í forvörnum; um forvarnir og skólastarf; um þróun og stöðu áfengis- og fíkniefnamála fyrir:
  - foreldra
  - kennara
  - nemendur í grunnskólum og framhaldsskólum
  - fermingarbörn
  - forvarnafulltrúa skóla og sveitarfélaga
  - fyrirtæki og stjórnendur
  - félagasamtök og stéttarfélög

  FRÆ stendur að starfrækslu Forvarnaskólans í samstarfi við Ráðgjafaskóla Íslands
   
  4. Ráðgjöf
  Stjórnvöldum, s.s. sveitarfélögum, skólum, uppalendum og félagasamtökum er veitt ráðgjöf í forvörnum sem byggð er á rannsóknum, reynslu og mati á árangri verkefna hér á landi og erlendis.
   
  Verkefni sem FRÆ stendur að og/eða tekur þátt í eru:
  - Samstarfsráð um forvarnir
  - Samstarfsverkefnið NÁUM ÁTTUM
   
  5. Samstarf
  Forvarnir eru viðfangsefni stjórnvalda, stofnana, félagasamtaka, fyrirtækja, fjölskyldna og einstaklinga. Miðstöðin tekur formlegan og óformlegan þátt í samstarfi við þessa aðila og aðra sem vinna að áfengis- og fíknivörnum í landinu, s.s. Samstarfsráð um forvarnir, Samstarfshópinn Náum áttum, ýmis félagasamtök og Embætti landlæknis.
   
  FRÆ tekur beinan þátt í norrænu samstarfi í vímuvörnum (Nordan) og er í tengslum við aðila sem safna alþjóðlegum upplýsingum, s.s. WHO, Eurocare og EMCDDA.