FRÆÐSLA OG FORVARNIR

    

  FRÆBLADID-Mai2016
  ahrif2
  Forsidanet
  hand2
  Handbok1a
  verk2
  SAFFlogo15net

  amstarfsráði

  v43einndalkB
  a
  kannabis15
  framhsk2
  oafengt2013
  efni2

   _____________________

   ÁFENGISMÁLASTEFNA
   ÍSLENDINGA 1100 - 1992

   _
  __________________

  bida_bordi2


  ÉG ÆTLA AÐ BÍÐA...
  auglýsingar

  Bida14

  d

  d

  d

   

  Samþykkt um starfrækslu fræðslu- og upplýsingamiðstöðvar í forvörnum og heilsueflingu
  FRÆÐSLA & FORVARNIR -Þekking í þágu forvarna
   
  I. Rekstur og ábyrgð: Félagið Fræðsla og forvarnir, félag áhugafólks um forvarnir og heilsueflingu á og rekur fræðslu- og upplýsingamiðstöðina Fræðslu & forvarnir. Miðstöðin er rekin sem rekstrarlega sjálfstæð eining undir þriggja manna stjórn sem stjórn félagsins setur henni til árs í senn. Stjórn miðstöðvarinnar ræður henni framkvæmdastjóra, sem ræður annað starfsfólk eftir þörfum. Rekstrarár miðstöðvarinnar og stjórnarseta miðast við almanaksár. Stjórn miðstöðvarinnar fundar a.m.k. tvisvar á ári. Starfsemi miðstöðvarinnar er byggð á eigin fjármögnun og styrkjum frá Félagi áhugafólks um forvarnir og heilsueflingu.
   
  Framkvæmdastjóri miðstöðvarinnar stjórnar daglegum verkefnum hennar og ber faglega og rekstrarlega ábyrgð á starfseminni. Framkvæmdastjóri gerir rekstrar- og verkefnaáætlun fyrir eitt ár í senn og leggur fyrir stjórn, a.m.k. mánuði fyrir lok starfsárs. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á að fyrir liggi á aðalfundi starfsskýrsla og reikningar liðins ár og gerir stjórn grein fyrir starfsemi og rekstri þegar óskað er. 
   
  II. Forsendur: Á undanförnum árum hafa forvarnir og viðbrögð (íhlutun/ráðgjöf) við mörgum þáttum áhættuhegðunar og lífsstílstengdum vanda, s.s. vegna neyslu áfengis og annarra fíkniefna, fest sig í sessi sem viðfangsefni á ýmsum sviðum samfélagsins, s.s. skólum, sveitarfélögum, fyrirtækjum og félagasamtökum.  Með því hefur aukist þörf fyrir þekkingu og færni í forvörnum, íhlutun og áætlanagerð og framkvæmd á þessu sviði. 
   
  III. Áherslur og hlutverk: Fræðsla & forvarnir – fræðslu- og upplýsingamiðstöð hefur það hlutverk að:
  virkja samfélagið til þátttöku í forvörnum með samstarfi við félagasamtök, stjórnvöld og stofnanir;
  styrkja og efla fíknivarnir í landinu með fjölbreyttu upplýsinga- og fræðslustarfi með þekkingu í þágu forvarna að leiðarljósi; auka þekkingu í forvörnum og viðfangsefnum forvarna. Miðstöðinni er ætlað að afla upplýsinga um fíkniefnamál og forvarnir, starfrækja gagnasafn, veita fræðslu og upplýsingar um fíkniefnamál og veita ráðgjöf í forvörnum.
   
  IV. Verkefni:
   
  1. Öflun upplýsinga
  Á hverjum tíma er þörf fyrir upplýsingar um stöðu mála og ráðgjöf sem byggist á fyrirliggjandi þekkingu á grundvelli reynslu og rannsókna. Miðstöðin aflar gagna og upplýsinga um áfengis- og fíkniefnamál með sérstaka áherslu á forvarnir. Um er að ræða blaðagreinar, útgefnar bækur á íslensku, skýrslur, rannsóknaniðurstöður o.fl.
  Fylgst er með straumum, stefnum og reynslu annarra þjóða með tengslum við stofnanir og samtök sem vinna að áfengis- og fíkniefnamálum, einkum á hinum Norðurlöndunum og öðrum Evrópuríkjum. 
  2. Gagnasafn og vefsíða
  Upplýsingaefni og gögn eru flokkuð og gerð aðgengileg í gagnasafni miðstöðvarinnar. Miðstöðin heldur einnig úti vefsíðu (forvarnir.is) með ýmsum upplýsingum.
  3. Úrvinnsla og miðlun upplýsinga
  Miðstöðin tekur saman og gefur út eftir föngum ýmsar upplýsingar um forvarnamál. Þeim er miðlað í skýrslum og öðru útgefnu efni, á vefsíðu og í tímaritum. Miðstöðin stendur einnig að gerð fræðsluefnis, námskeiðum eða fræðslu og upplýsingamiðlun á annan hátt.
  4. Ráðgjöf í forvörnum
  Stjórnvöldum, s.s. sveitarfélögum, skólum, uppalendum og félagasamtökum er veitt ráðgjöf í forvörnum sem byggð er á rannsóknum, reynslu og mati á árangri verkefna hér á landi og erlendis.
  5. Samstarf í fíknivörnum
  Forvarnir eru viðfangsefni stjórnvalda, stofnana, félagasamtaka, fyrirtækja, fjölskyldna og einstaklinga. Miðstöðin skal hafa formlegt og óformlegt samstarf við þessa aðila og aðra sem vinna að áfengis- og fíknivörnum í landinu.
   
  Samþykkt á stofnfundi Fræðslu og forvarna, félags áhugafólks um forvarnir og heilsueflingu 8. febrúar 2012.
   
  Athugasemd: Fræðsla og forvarnir (FRÆ), fræðslu- og upplýsingamiðstöð í forvörnum og heilsueflingu var stofnuð 5. nóvember árið 1993 af samtökunum Íslenskum ungtemplurum og Vímulausri æsku undir nafninu Fræðslumiðstöð í fíknivörnum. Vímulaus æska dró sig út úr samstarfinu árið 1999. Nafni miðstöðvarinnar var breytt í Fræðsla og forvarnir 1. mars 2008. Íslenskir ungtemplarar fólu Félagi áhugafólks um forvarnir og heilsueflingu starfrækslu FRÆ 8. febrúar 2012 samhliða ákvörðun um slit samtakanna.