FRÆÐSLA OG FORVARNIR

    

  FRÆBLADID-Mai2016
  ahrif2
  Forsidanet
  hand2
  Handbok1a
  verk2
  SAFFlogo15net

  amstarfsráði

  v43einndalkB
  a
  kannabis15
  framhsk2
  oafengt2013
  efni2

   _____________________

   ÁFENGISMÁLASTEFNA
   ÍSLENDINGA 1100 - 1992

   _
  __________________

  bida_bordi2


  ÉG ÆTLA AÐ BÍÐA...
  auglýsingar

  Bida14

  d

  d

  d

  Þekking í þágu forvarna

   

  FRÆÐSLA & FORVARNIR  FRÆ
  fræðslu- og upplýsingamiðstöð í forvörnum og heilsueflingu
  - forsendur, hlutverk og verkefni 
   
  Félagið Fræðsla og forvarnir, félag áhugafólks um forvarnir og heilsueflingu á og rekur fræðslu- og upplýsingamiðstöðina Fræðslu & forvarnir. Miðstöðin er rekin sem rekstrarlega sjálfstæð eining undir þriggja manna stjórn sem stjórn félagsins setur henni til árs í senn. Starfsemi miðstöðvarinnar er byggð á eigin fjármögnun, sölu á þjónustu og styrkjum frá Félagi áhugafólks um forvarnir og heilsueflingu.
   
  Fræðsla og forvarnir (FRÆ), fræðslu- og upplýsingamiðstöð í forvörnum og heilsueflingu var stofnuð 5. nóvember árið 1993 af samtökunum Íslenskum ungtemplurum og Vímulausri æsku undir nafninu Fræðslumiðstöð í fíknivörnum. Vímulaus æska dró sig út úr samstarfinu árið 1999. Nafni miðstöðvarinnar var breytt í Fræðsla og forvarnir 1. mars 2008. Íslenskir ungtemplarar fólu Félagi áhugafólks um forvarnir og heilsueflingu starfrækslu miðstöðvarinnar 8. febrúar 2012 samhliða ákvörðun um slit samtakanna. 
   
  I. Forsendur: Á undanförnum árum hafa forvarnir og viðbrögð (íhlutun/ráðgjöf) við mörgum þáttum áhættuhegðunar og lífsstílstengdum vanda, s.s. vegna neyslu áfengis og annarra fíkniefna, fest sig í sessi sem viðfangsefni á ýmsum sviðum samfélagsins, s.s. skólum, sveitarfélögum, fyrirtækjum og félagasamtökum.  Með því hefur aukist þörf fyrir þekkingu og færni í forvörnum, íhlutun og áætlanagerð og framkvæmd á þessu sviði. Áfengis- og vímuefnamál eru umfangsmikill málaflokkur sem snertir fjölmörg svið samfélagsins.  Á hverjum tíma er þörf fyrir upplýsingar um stöðu mála og ráðgjöf sem byggist á fyrirliggjandi þekkingu á grundvelli reynslu og rannsókna.
   
  II. Áherslur og hlutverk: Fræðsla & forvarnir – fræðslu- og upplýsingamiðstöð í forvörnum og heilsueflingu hefur það hlutverk að:
   
  virkja samfélagið til þátttöku í forvörnum með samstarfi við félagasamtök, stjórnvöld og stofnanir;
  styrkja og efla fíknivarnir í landinu með fjölbreyttu upplýsinga- og fræðslustarfi með þekkingu í þágu forvarna að leiðarljósi; 
  auka þekkingu í forvörnum og viðfangsefnum forvarna;
  afla upplýsinga um fíkniefnamál og forvarnir;
  starfrækja gagnasafn;
  veita fræðslu og upplýsingar um fíkniefnamál og forvarnir; 
  veita ráðgjöf í forvörnum.
      
     
  III. Verkefni:
   
  1. Öflun upplýsinga
  Á hverjum tíma er þörf fyrir upplýsingar um stöðu mála og ráðgjöf sem byggist á fyrirliggjandi þekkingu á grundvelli reynslu og rannsókna. Miðstöðin aflar gagna og upplýsinga um áfengis- og fíkniefnamál með sérstaka áherslu á forvarnir. Um er að ræða blaðagreinar, útgefnar bækur á íslensku, skýrslur, rannsóknaniðurstöður o.fl. Fylgst er með straumum, stefnum og reynslu annarra þjóða með tengslum við stofnanir og samtök sem vinna að áfengis- og fíkniefnamálum, einkum á hinum Norðurlöndunum og öðrum Evrópuríkjum. 
   
  2. Gagnasafn og vefsíða
  Upplýsingaefni og gögn eru flokkuð og gerð aðgengileg í gagnasafni miðstöðvarinnar. Miðstöðin heldur einnig úti vefsíðu (forvarnir.is) með ýmsum upplýsingum.
   
  3. Úrvinnsla og miðlun upplýsinga
  Miðstöðin tekur saman og gefur út eftir föngum ýmsar upplýsingar um forvarnamál. Þeim er miðlað í skýrslum og öðru útgefnu efni, á vefsíðu og í tímaritum. Miðstöðin stendur einnig að gerð fræðsluefnis, námskeiðum eða fræðslu og upplýsingamiðlun á annan hátt.
   
  4. Ráðgjöf í forvörnum
  Stjórnvöldum, s.s. sveitarfélögum, skólum, uppalendum og félagasamtökum er veitt ráðgjöf í forvörnum sem byggð er á rannsóknum, reynslu og mati á árangri verkefna hér á landi og erlendis.
   
  5. Samstarf í forvörnum
  Forvarnir eru viðfangsefni stjórnvalda, stofnana, félagasamtaka, fyrirtækja, fjölskyldna og einstaklinga. Miðstöðin tekur formlegan og óformlegan þátt í samstarfi við þessa aðila og aðra sem vinna að áfengis- og fíknivörnum í landinu.
  FRÆ tekur beinan þátt í norrænu samstarfi í vímuvörnum (Nordan) og er í tengslum við aðila sem safna alþjóðlegum upplýsingum, s.s. WHO, Eurocare og EMCDDA.