FRÆÐSLA OG FORVARNIR

    

  FRÆBLADID-Mai2016
  ahrif2
  Forsidanet
  hand2
  Handbok1a
  verk2
  SAFFlogo15net

  amstarfsráði

  v43einndalkB
  a
  kannabis15
  framhsk2
  oafengt2013
  efni2

   _____________________

   ÁFENGISMÁLASTEFNA
   ÍSLENDINGA 1100 - 1992

   _
  __________________

  bida_bordi2


  ÉG ÆTLA AÐ BÍÐA...
  auglýsingar

  Bida14

  d

  d

  d

   

  AÐGERÐIR Í FÍKNIEFNAMÁLUM

  Unnið er að fíkniefnamálum á ýmsum sviðum. Aðgerðir miða að tvennu. Annars vegar að hafa áhrif á framboð fíkniefna og hins vegar að hafa áhrif á eftirspurn eftir fíkniefnum.

  Aðgerðum til þess að hafa áhrif á framboð fíkniefna er einkum fylgt eftir með lögum og reglum. Í fyrsta lagi eru lög um innflutning efnanna (sum efni eru alfarið bönnuð, um leyfð efna gilda reglur um hverjir mega flytja inn), lög um dreifingu þeirra efna sem leyfð eru (reglur um opnunartíma áfengisverslana, vínveitingahúsa, lög um hverjir mega selja og kaupa áfengi), lög um aðgang að þeim (aldursmörk), lög um verðlagningu og auglýsingar. Þessum lögum er fylgt eftir með ákvæðum um viðurlög við brotum.

  Aðgerðir til þess að hafa áhrif á eftirspurn eftir fíkniefnum má skipta í beinar aðgerðir og óbeinar aðgerðir. Beinar aðgerðir eru fyrst og fremst upplýsingastarf, hvatning (áróðri) til þess að neyta ekki efnanna og aðstoð við þá sem misst hafa tökin á neyslu efnanna. Tilraunir til þess að hafa áhrif á aðstæður og umhverfi sem vitað er um að hafa áhrif á áfengis- og fíkniefnaneyslu með einhverjum hætti má hins vegar telja til óbeinna aðgerða.

  Skipta má aðgerðum til þess að hafa áhrif á eftirspurn eftir fíkniefnum í þrennt:

  Forvarnir
  Í fyrsta lagi aðgerðir sem ætlað er að ná til þeirra sem ekki, eða lítið, eru farnir að neyta fíkniefna. Þeim er ætlað að viðhalda því ástandi sem lengst eftir því sem tök eru á. Beitt er fræðslu til barna og unglinga, tómstundastarfi sem ætlað er að halda börnum og unglingum frá fíkniefnum, fræðslu til foreldra um þætti í uppeldi. Á þessu stigi koma flestir þættir þjóðlífsins til greina þar sem markmiðið er að bæta aðstæður fólks og auka heilsu. Meðal þátta eru fjölskyldulíf, menntakerfi, íþrótta- og tómstundastarf.

  Íhlutun
  Í öðru lagi er reynt að ná til þeirra sem farnir eru að neyta fíkniefna og/eða eiga jafnframt í ýmsum erfiðleikum vegna hennar eða eiga þá á hættu. Ætlunin er að koma í veg fyrir frekari þróun vandans sem upp er kominn svo og að sporna gegn því að vandamál verði til þrétt fyrir að fíkniefnaneysla sé hafin. Hér er beitt leitarstarfi, ráðgjöf og upplýsingum til sérstakra hópa s.s. bifreiðastjóra, ungs fólks, barnshafandi kvenna o.s.frv. Áhersla er lögð á ná sem fyrst til þeirra sem teljast í einhvers konar áhættu vegna neyslu fíkniefna.

  Meðferð
  Í þriðja lagi er reynt að ná til þeirra sem farnir eru að neyta fíkniefna og eiga í ýmsum erfiðleikum vegna þess. Þetta stig er síðasta úrræðið sem gripið er til í þeim tilgangi að hafa áhrif á neyslu fíkniefna. Hér er beitt meðferð/vistun og ráðgjöf í tengslum við hana og fangelsun þegar um afbrot er að ræða.