FRÆÐSLA OG FORVARNIR

    

  FRÆBLADID-Mai2016
  ahrif2
  Forsidanet
  hand2
  Handbok1a
  verk2
  SAFFlogo15net

  amstarfsráði

  v43einndalkB
  a
  kannabis15
  framhsk2
  oafengt2013
  efni2

   _____________________

   ÁFENGISMÁLASTEFNA
   ÍSLENDINGA 1100 - 1992

   _
  __________________

  bida_bordi2


  ÉG ÆTLA AÐ BÍÐA...
  auglýsingar

  Bida14

  d

  d

  d

   

  Umræðuhópur A:       
  Ungt fólk og nýsköpun

  Helstu niðurstöður:

  Sumum fullorðnum finnst ógn stafa af unglingum í hópum.

  Mikilvægt er að loka engum dyrum. Nálgast ber hlutina með jákvæðum hætti. Leggja má meiri áherslu á góðar dyggðir og árangur í starfi. Litblinda er talin fötlun en hvað er siðblinda?

  Mikilvægt er að uppeldi barna og unglinga miðist að því að kenna þeim að bjarga sér. Læra eða venja sig við að þora að taka áhættur

  Samfélagið breytist hratt en er of svifaseint að bregðast við. Allar breytingar taka langan tíma því það er svo erfitt fyrir fólk að fara út úr “kassanum”.

  Nám og þjálfun barna og unglinga hefur til þessa tekið mið af gildum iðnbyltingarinar – það er eins og verið sé að þjálfa hermenn en ekki hugsuði.

  Upplýsingabyltingin hefur gjörbreytt forsendum atvinnustarfeminnar og möguleikum til lausnar margvislegra viðfangsefna. Nám og þjálfun barna og unmenna þarf að taka mið af þessari breytingu.

  Frumkvöðlar  og nýsköpun. Það er erfitt að mennta sig til starfa sem eru ekki til.

  Taka má upp í námskrá framhaldsskóla frumkvöðlafræði.

  Við lærum best með því að vera á hreyfingu.

  Börn og unglingar þroska huga og hönd við að prófa nýjar leiðir og að öðlast þann skilning að mistökin er hvatning til að gera betur. Tækifærin felast í mótlætinu.

  Í uppeldi barna og unglinga er of mikið gert í að brýna fyrir þeim hvað má ekki gera í stað þess að beina athygli þeirra að því sem er leyfilegt.

  Námskrá grunnskóla og framhaldsskóla er of ítarleg og því er lítið svigrúm til að mæta hæfileikum (sérþörfum) nemenda. Áhersla á skapandi greinar mætti vera meiri innan skólans.

  Við eigum að nýta okkar að kynna börnum og unglingum þá frábæru náttúru sem víða er til staðar þannig að þau uppgötvi töfra hennar og finni sköpunarkrati sínum útrás í tengslum við náttúruna.

  Menntun kennara þar að taka mið af framansögðu. Í menntun kennara þarf að leggja meiri áherslu á að tileinka sér tölvutækni og uppeldisfræði. Það vantar stöðugleika í símenntun kennara.

  Ekki má leggja ofuráherslu á bóklegt nám. Ef ungu fólki væri ætlað að vera í námi í nokkur ár til að fræðast um hlutverk og skyldur í hjónabandi  - hversu margir leggðu í að gifta sig að því námi loknu?

  Er hægt að koma á fót einhvers konar hugmyndahúsum víðar en í höfuðborginni?

  Geta atvinnufyrirtæki efnt til hugmyndasamkeppni í skólum? 
   


  Umræðuhópur B:    
  Ungt fólk og verkefni í heimabyggð

  Helstu niðurstöður:

  Skipulag bæjarhátíða og þátttaka ungs fólks: Ungt fólk kemur með margvíslegum hætti að framkvæmd bæjarhátíða, s.s. ýmsum dagskráratriðum og gæslu. Einnig með þátttöku í íþróttakeppnum, 
  þar sem þær eru hluti af þessum hátíðum.

  Æskilegt væri að unga fólkið kæmi meira að sjálfum undirbúningnum, en ekki er víst að mikill áhugi sé á því í þeirra röðum. Með meiri þátttöku ungs fólks í undirbúningi er verið að nýta hugkvæmni þess og hugmyndaaugði. Ungt fólk býr yfir alls kyns þekkingu og færni sem á fullt erindi í undirbúninginn og framkvæmdina.

  Með því að leita eftir þátttöku ungs fólks í undirbúning og framkvæmd bæjarhátíða er verið að senda þeim skýr skilaboð um að sjónarmið þeirra skipti máli og njóti viðurkenningar.

  Ungt fólk og unglingavinna: Viðfangsefni sem bjóðast í vinnuskóla sveitarfélaga fyrir ungt fólk eru almennt einleit og ekki líklegt að þau falli að áhugasviðum allra. Þessu þarf að mæta með því að freista þess að geravinnuna eins áhugaverða og hægt er, s.s. með því að auka ábyrgð unga fólksins á störfunum, hvernig þau eru skipulögð og framkvæmd.

  Vinnuskólinn þarf að auka virðingu ungs fólks fyrir vinnu og vinnusiðferði; stundvísi, vandvirkni, samvinnu.

  Mikil ábyrgð hvílir því á flokkstjórum/verkstjórum í unglingavinnunni. Það þarf að mennta þá vel og undirbúa fyrir verkefnið.

  Samvinna skóla og félagasamtaka: Í flestum sveitarfélögum er mikið samstarf á milli félagasamtaka og skóla, einkum minni sveitarfélögum. Það á við um félagasamtök sem vinna að listum og menningu, íþróttum og afþreyingu af ýmsum toga. Mörg félagasamtök bjóða nemendum upp á kynningar í skólunum eða bjóða nemendum að heimsækja samtökin.

  Mörg samtök bjóða skólum/nemendum fræðslu, s.s. Rauði krossinn og ýmis forvarnasamtök.

  Þetta samstarf má vafalaust auka með ýmsum hætti, sem dæmi var nefnt að golfklúbbar byðu nemendum upp á golfkennslu sem e.t.v. lyki með keppni á milli bekkja.

   

  Umræðuhópur C:

  Ungt fólk og athafnaþrá

  Ungt fólk hefur mismikla athafnaþrá, en framboð á útrásarkostum hefur fjölgað... t.d. í íþróttastarfi.

  Mikil aukning á framboði fyrir börn í íþróttum, þau fá mikla útrás fyrir athafnaþrá þar.

  Flest sveitarfélög eru að auka starf íþróttafélaga og úrval greina þótt sumstaðar "dómineri" ein grein áhuga krakka og val á íþróttagrein.

  Meira um ferðalög, mótahald og þrautakeppni en áður, hefur skapað meiri félagslega þátttöku og útrásin liggur einnig í félagslegri þátttöku. Þjálfarar hafa meira innlegg en áður, hrósa og hafa foreldra með í skipulagi íþróttanna, meir en nokkru sinni.

  Etv of mikið val fyrir marga og hlutverk foreldra að velja "rétt" fyrir börnin erfitt en mikilvægt.

  Íþróttafélög gætu bætt sitt starf með því að bjóða unglingum þátttöku í skipulagningunni svipað og nú er í skólaráðum grunnskóanna. Einnig innan annarra félaga, ferðafélaga, skáta osfrv.  Rödd unglinga þarf að heyrast í skipulagi þeirra kosta sem í boði eru, fullorðnir bera ábyrgða á því að þessi rödd komast að í undrbúningi og skipulagi.