FRÆÐSLA OG FORVARNIR

    

  FRÆBLADID-Mai2016
  ahrif2
  Forsidanet
  hand2
  Handbok1a
  verk2
  SAFFlogo15net

  amstarfsráði

  v43einndalkB
  a
  kannabis15
  framhsk2
  oafengt2013
  efni2

   _____________________

   ÁFENGISMÁLASTEFNA
   ÍSLENDINGA 1100 - 1992

   _
  __________________

  bida_bordi2


  ÉG ÆTLA AÐ BÍÐA...
  auglýsingar

  Bida14

  d

  d

  d

  LÖG UM ÁFENGISMÁLEFNI

  Áfengislög, nr. 75/1998

  Reglugerð nr. 177/1999 um smásölu og veitingar áfengis.

  Reglugerð nr. 176/1999 um framleiðslu, innflutning og heildsölu áfengis í atvinnuskyni (felld brott með rg. nr. 828/2005)

  Erindisbréf handa eftirlitsmönnum með veitingastöðum er leyfi hafa til áfengisveitinga, nr. 212 26. apr. 1991.

  Reglugerð nr. 595/1982 um áfengisvarnanefndir (felld brott með rg. nr. 933/2005)

  Reglugerð nr. 130/1954 fyrir áfengisvarnaráð (ekki lengur í gildi)

  Reglugerð nr. 116/1952 um sölu áfengis til lækninga

  Reglugerð nr. 39/1935 um sölu áfengis til iðnaðar o. fl.


  Reglugerðir sem tengjast áfengi en eru settar á grundvelli annarra laga en áfengislaga:

  Reglugerð nr. 505/1998 um áfengisgjald. (Fjármálaráðuneyti)

  Reglugerð nr. 205/1998 um Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins(felld brott með rg. nr. 369/2003)&

  Reglugerð nr. 756/2011 um Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins

  Reglur um innkaup og sölu áfengis og skilmálar í viðskiptum við birgja, nr. 117 24. feb. 1998.

  Reglugerð nr. 361/1999 um Forvarnasjóð.(ekki lengur í gildi)

  Reglurgerð nr. 1260/2011 um Lýðheilsusjóð

  Reglugerð nr. 526/2000 um tollmeðferð vara sem ferðamenn og farmenn hafa með sér til landsins. (Fjármálaráðuneyti) (felld brott með rg. nr. 630/2008)

  Reglugerð nr. 103/1956 um bindindisfræðslu (felld brott með rg. nr. 585/2007)


  Lög um heimild til þess að marka skemmtunum og samkomum tíma, nr. 120/1947

  Reglugerð nr. 587/1987 um löggæslu á skemmtunum og um slit á skemmtunum og öðrum samkvæmum (felld brott með rg. nr. 585/2007)

  Lög um Embætti landlæknis

  Lög um meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra nr. 39/1964 (Felld úr gildi skv. l. 148/2007)

   Reglugerð nr. 62/1989 um bann við áfengisauglýsingum, br. nr. 317/1991