FRÆÐSLA OG FORVARNIR

    

  FRÆBLADID-Mai2016
  ahrif2
  Forsidanet
  hand2
  Handbok1a
  verk2
  SAFFlogo15net

  amstarfsráði

  v43einndalkB
  a
  kannabis15
  framhsk2
  oafengt2013
  efni2

   _____________________

   ÁFENGISMÁLASTEFNA
   ÍSLENDINGA 1100 - 1992

   _
  __________________

  bida_bordi2


  ÉG ÆTLA AÐ BÍÐA...
  auglýsingar

  Bida14

  d

  d

  d

  Uppeldi er vandasamt verkefni

  Uppeldi barna í nútímasamfélagi er vandasamt verk. Samfélagið allt ber ábyrgð á börnum og þau eiga rétt á vernd og umönnun samkvæmt lögum. Þau skulu njóta réttinda í samræmi við aldur sinn og þroska. Hlutverk leik- og grunnskóla í uppeldi barna er veigamikið og ábyrgð kennara mikil en ábyrgð foreldra er þó vitaskuld mest og þeir bera lagalega ábyrgð á börnum sínum til 18 ára aldurs.

  Kunnáttan sem þarf til að ala upp barn og þroska til manns er að hluta meðfæddur hæfileiki en annað þarf að læra og tileinka sér í síbreytilegu samfélagi. Verndarhvötin er flestum foreldrum í blóð borin, en í barnaverndarlögum er kveðið á um skyldur foreldra. Þeim ber að sýna börnum sínum umhyggju og nærfærni og gegna forsjár- og uppeldisskyldum við börn sín svo sem best hentar hag og þörfum þeirra. Þeim ber að búa börnum sínum viðunandi uppeldisaðstæður og gæta velfarnaðar þeirra í hvívetna.

  Þessi uppeldisskylda er mikilvæg í áfengis- og vímuefnamálum. Foreldrum ber að leggja sig fram um að skapa börnum sínum þroskavænlegar uppeldisaðstæður og fræða þau og mennta. Með því er unnið mikilvægt forvarnastarf í vímuvörnum. Foreldrum ber einnig að bregðast við og grípa í taumana ef vísbendingar eru um að barn eða unglingur sé farinn að neyta vímuefna og/eða eigi í vanda vegna vímuefnaneyslu. Foreldrar og heimilin eru því mikilvægasti vettvangur forvarna.