FRÆÐSLA OG FORVARNIR

    

  FRÆBLADID-Mai2016
  ahrif2
  Forsidanet
  hand2
  Handbok1a
  verk2
  SAFFlogo15net

  amstarfsráði

  v43einndalkB
  a
  kannabis15
  framhsk2
  oafengt2013
  efni2

   _____________________

   ÁFENGISMÁLASTEFNA
   ÍSLENDINGA 1100 - 1992

   _
  __________________

  bida_bordi2


  ÉG ÆTLA AÐ BÍÐA...
  auglýsingar

  Bida14

  d

  d

  d

  SVEITARFÉLÖG Í FORVÖRNUM

  Sveitarfélögin í landinu reka umfangsmikið uppeldis-, fræðslu- og æskulýðsstarf, ýmist á eigin vegum eða með styrkjum, t.d. til æskulýðs- og íþróttafélaga. Börnum sem búa við fötlun, náms- eða félagslega erfiðleika er veitt ýmiss konar þjónusta, s.s. sérkennsla, námsráðgjöf og sálfræðiráðgjöf.

   

  Á grundvelli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga standa mörg sveitarfélög fyrir umfangsmikilli þjónustu við börn, ungmenni og barnafjölskyldur, einkum hin stærri. Leikskólagjöld eru yfirleitt niðurgreidd fyrir börn einstæðra foreldra og veitt er fjárhagsaðstoð eftir ákveðnum reglum til fjölskyldna sem standa höllum fæti fjárhagslega og/eða félagslega.

   

  Allt þetta starf má skoða sem forvarnastarf sem felur í sér fræðslu, aðgerðir sem hafa að markmiði að bæta lífsaðstæður fólks og bregðast við vanda einstaklinga og fjölskyldna.

   

  Á undanförnum árum hafa sveitarstjórnarmenn og stjórnendur sveitarfélaga áttað sig á mikilvægi þess að skilgreina forvarnastarfið og markmið þess með markvissari hætti. 

   

  Markmið og áherslur í forvörnum sveitarfélaga:

  - Forvarnir gegn sjálfseyðandi hegðun ungs fólks verði viðurkenndur og sýnilegur málaflokkur í sveitarfélögum landsins.

  - Sveitarfélögin setji sér skriflega forvarnaáætlun.

  - Sveitarfélög ráði forvarnafulltrúa sem hefur umsjón með stefnumörkun og framkvæmd.

  - Forvarnir verði fastur liður í starfi sveitarfélaganna og samþættur öðrum viðfangsefnum í stað þess vera tímabundið átaksverkefni.

  - Forvarnir taki mið af aðstæðum á hverjum stað og þróist í takt við starfsemi sveitarfélagsins.

  - Litið sé á forvarnir sem langtímaverkefni eins og önnur viðfangsefni sveitarfélagsins.

  - Efla samvinnu milli aðila sem vinna að forvarnamálum.